Þróunarsjóður

Leikskólum, grunnskólum, frístundamiðstöðvum og skólahljómsveitum í Reykjavík gefst kostur á að sækja um styrki frá skóla- og frístundaráði borgarinnar.

Í fjögur skólaár frá 2019 - 2023 var úthlutað 200 m.kr. á ári en árið 2023 var ákveðið að skera sjóðinn tímabundið niður um 100. m.kr. Í ljósi þess verður ekki kallað eftir umsóknum í þróunarsjóð skóla- og frístundaráðs vorið 2023 fyrir skólaárið 2023-2024. Þess í stað verður kallað eftir umsóknum haustið 2023 og verður það þá fyrir verkefni sem gert er ráð fyrir að hefjist í janúar 2024 og vari í 18 mánuði (3 annir) og ljúki eftir skólaárið 2024-2025. Gert er ráð fyrir, að óbreyttu að framlög til sjóðsins verði aukin aftur á árinu 2024. Gangi það eftir verður heildarúthlutun verkefna sem hefjast í janúar 2024 samanlagt 300 m.kr.

Forsenda styrkveitingar er að verkefnin byggi á Menntastefnu Reykjavíkur „Látum draumana rætast“ þar sem leiðarljósið er virkni og þátttaka barna, fagmennska og samstarf. Grundvallarþættir stefnunnar eru fimm: félagsfærni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði og skulu þróunar- og nýsköpunarverkefni tengjast einum eða fleirum þessara þátta og/eða endurspegla yfirskrift, leiðarljós og framtíðarsýn stefnunnar: Í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlast börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag.

A-hluti. Styrkir sem veittir eru til allra grunnskóla, leikskóla, frístundamiðstöðva og skólahljómsveita út frá einföldu og skýru umsóknarferli. Fjárhæðir styrkja eru ákveðnar út frá reiknireglu sem tekur til fjölda árlegra stöðugilda, barnafjölda og rekstrarumfangs.

B-hluti. Stærri samstarfsverkefni þar sem gerð er krafa um þverfaglegt samstarf á milli starfseininga s.s. eins og milli skólastiga, frístundamiðstöðva, skólahljómsveita eða annarra skóla eða starfsstaða innan sem utan hverfis. Styrkir eru að lágmarki 4.000.000 og hámarki 8.000.000.

A-hluti. Styrkir sem veittir eru til allra grunnskóla, leikskóla, frístundamiðstöðva og skólahljómsveita út frá einföldu og skýru umsóknarferli. Fjárhæðir styrkja eru ákveðnar út frá reiknireglu sem tekur til fjölda árlegra stöðugilda, barnafjölda og rekstrarumfangs.

B-hluti. Stærri samstarfsverkefni þar sem gerð er krafa um þverfaglegt samstarf á milli starfseininga s.s. eins og milli skólastiga, frístundamiðstöðva, skólahljómsveita eða annarra skóla eða starfsstaða innan sem utan hverfis. Styrkir eru að lágmarki 4.000.000 og hámarki 8.000.000.

Scroll to Top
Scroll to Top