Gæðastarf

Gæðamat í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi

Gæðamat í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi er orðið órjúfanlegur hluti af starfsemi þeirra. Mikið af gögnum verður til í daglegu skóla- og frístundastarfi þar sem starfsfólk tekur ótal ákvarðanir á degi hverjum sem byggja á mati og gögnum.

Mat sem unnið er unnið upp úr þessum gögnum kallast innra mat/sjálfsmat og byggir á því að starfsfólk vinni í anda lærdómssamfélags, dragi fram það sem vel er gert og vinni saman að umbótum í kjölfarið. Mikilvægt er að innra mat/sjálfsmat sé meðvitað og formlegt, meðal annars með markvissum samræðum, skráningu og greiningu gagna.

Munurinn á gátlistum og mælikvörðum

Gálistar og mælikvarðar eru oftast nær ekki sami hluturinn. En þar sem ekki eru til eiginlegir mælikvarðar verður stundum að nota „gátlista“ sem „mælikvarða“. Hvort tveggja er nauðsynlegt að nota í innra mati/sjálfsmati starfsstaða.

Scroll to Top