Félagsfærni, Heilbrigði, Sjálfsefling

“Hjarta mitt sló með þessum krökkum” – hópavinna með ungmennum í náttúrunni

Þessi grein, Hjarta mitt sló með þessum þessum krökkum,  byggir á niðurstöðum rannsóknar á reynslu fagmanna sem hafa leitt meðferðarhópa fyrir börn og unglinga. Í niðurstöðum kemur fram að samspil góðrar menntunar, reynslu og persónulegra eiginleika, eins og seiglu og þess að búa yfir eldmóði, væru þættir sem líklegir eru til að skila árangri.

Höfundar greinarinnar eru Hervör Alma Árnadóttir og Sóley Dögg Hafbergsdóttir.

Sjá greinina. 

Tenging við menntastefnu Félagsfærni, Heilbrigði, Sjálfsefling
Gerð efnis Fræðilegt, Ítarefni
Markhópur 13 -16 ára og starfsfólk.
Viðfangsefni Andleg og félagsleg vellíðan, Forvarnir, Seigla/þrautseigja
Scroll to Top