Félagsfærni, Heilbrigði, Læsi, Sjálfsefling, Sköpun

Leiðbeiningar um innra mat grunnskóla

Markmiðið með þessum bæklingi er að styðja við innra mat grunnskóla í þeim tilgangi að bæta gæði og árangur skólastarfs og þar með nám og velferð nemenda. Markmiðið er einnig að styrkja og efla þátttöku kennara og annarra fagmanna skólanna í matinu.

Tenging við menntastefnu Félagsfærni, Heilbrigði, Læsi, Sjálfsefling, Sköpun
Gerð efnis Fræðilegt, Ítarefni
Markhópur Starfsfólk og starfsþróun
Viðfangsefni Innra mat
  • Nánar um útgáfuna.

    Bæklingurinn er fyrst og fremst skrifaður fyrir kennara, stjórnendur og aðrar fagstéttir í grunnskólum en getur einnig gagnast öllum þeim sem koma að skipulagi og framkvæmd matsins, t.d. fulltrúum foreldra og nemenda í matsteymum. Bæklingurinn er skrifaður með það í huga að hann nýtist við framkvæmd innra mats á öllum stigum þess, frá skipulagningu til framkvæmdar og eftirfylgni umbóta. Hann getur bæði gagnast þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í innra mati og þeim sem lengra eru komnir.

Scroll to Top
Scroll to Top