Félagsfærni, Læsi, Sjálfsefling

Markviss málörvun í Fellahverfi

Markviss málörvun í Fellahverfi er samvinnuverkefni Fellaskóla, Vinafells og leikskólanna Holts og Aspar. Markmið samstarfsins er að bæta orðaforða og hugtakaskilning barnanna og leggja þar með góðan grunn að læsi og framtíðarnámi þeirra. Unnið er með sameiginleg þemu í öllum skólunum í samstarfi við talmeinafræðingana Bryndísi Guðmundsdóttur og Tinnu Sigurðardóttur.
Í myndbandinu er sagt frá verkefninu með kynningu og ljósmyndum.

Tenging við menntastefnu Félagsfærni, Læsi, Sjálfsefling
Gerð efnis Fræðilegt, Ítarefni, Myndbönd
Markhópur Starfsfólk og starfsþróun
Viðfangsefni læsi, málskilningur, málörvun, málþroski, fjölmenning
  • Markviss málörvun í Fellahverfi

Scroll to Top
Scroll to Top