Félagsfærni, Heilbrigði, Læsi, Sjálfsefling, Sköpun

Orð eru til alls fyrst – leikskólinn Geislabaugur

Í leikskólanum Geislabaugi er unnið í anda Reggio Emilia. Áherla er lögð á að virkja öll skilningarvit barnanna og skapandi hugsun.

Tenging við menntastefnu Félagsfærni, Heilbrigði, Læsi, Sjálfsefling, Sköpun
Gerð efnis Ítarefni, Myndbönd
Markhópur Starfsfólk og starfsþróun
Viðfangsefni málörvun, læsi,
Scroll to Top