Félagsfærni, Sjálfsefling

Vinaliðaverkefnið

Vinaliðaverkefnið gengur út á það að hvetja nemendur til meiri þátttöku í leikjum og annarri afþreyingu í frímínútunum, afstýra einelti á skólalóðinni og skapa góðan skólaanda.

Tenging við menntastefnu Félagsfærni, Sjálfsefling
Gerð efnis Verkefni
Markhópur Börn frá 9 -12 ára.
Viðfangsefni Andleg og félagsleg vellíðan, Barnasáttmálinn, Forvarnir, Jafnrétti, Líkamleg færni, Lífs- og neysluvenjur, Lýðræði, Mannréttindi, Samskipti, Samvinna, Seigla/þrautseigja, Sjálfsmynd, Sjálfstraust, Skapandi hugsun, Styrkleikar, Talað mál, hlustun og áhorf
  • Nemendur í 4. til 6. bekk velja einstaklinga úr bekkjunum sem fá hlutverk vinaliða og þeir hafa svo umsjón með því að koma leikjum og afþreyingu í gang og taka til eftir leikina.

    Nemandi sem er valinn til að gegna hlutverki vinaliða starfar í hálft ár í senn. Hann vinnur að verkefninu í löngu frímínútum skólans, tvo daga í viku, mánudag og miðvikudag eða þriðjudag og fimmtudag. Vinaliðinn mætir einnig á fundi þar sem starfið í frímínútum er skipulagt. Það er ekkert sem segir að vinaliði geti ekki verið valinn aftur, hópurinn tilnefnir þá nemendur sem honum finnst passa í starfið hverju sinni.

    Við val á vinaliðum eru nemendur skólans sérstaklega beðnir um að tilnefna einstaklinga sem þeim finnst vera vingjarnlegir og sýni öðrum nemendum virðingu. Ef vafi leikur á heilindum nemandans, getur umsjónarkennari frestað starfi hans sem vinaliða til næsta tímabils. Ef skólar óska eftir því að taka þátt í Vinaliðaverkefninu og fá þjálfun og fræðslu fyrir nemendur sína þá má nálgast frekari upplýsingar og kostnað á heimasíðu verkefnisins.

Scroll to Top
Scroll to Top