Félagsfærni, Læsi, Sjálfsefling

Efling siðfræðikennslu í frístundastarfi

Markmið verkefnisins er að efla hina siðfræðilegu vídd frístundastarfsins: Að gera starfsfólki og börnum auðveldara fyrir að ræða hinn siðferðilega veruleika með gagnrýna hugsun í fararbroddi þannig að börnin skilji þær reglur, boð og bönn sem í honum felast. Við teljum verkefnið stuðla að siðferðilegri yfirvegun, dómgreind og gagnrýninni hugsun barnanna og auka fagmennsku starfsfólks.

Samstarfsverkefni frístundaheimilisins Undralands, frístundamiðstöðvarinnar Tjarnarinnar og Háskóla Íslands.

Skólaárið 2019-2020 fékk verkefnið 1.300.000 kr. í styrk

Tenging við menntastefnu Félagsfærni, Læsi, Sjálfsefling
Starfsstaður Frístundastarf
Skólaár 2019-2020
Viðfangsefni Læsi, sjálfsefling, félagsfærni, gagnrýnin hugsun, siðferðisþekking.
Scroll to Top
Scroll to Top