Félagsfærni, Heilbrigði, Læsi, Sjálfsefling, Sköpun

Leiðbeiningar um innra mat leikskóla

Markmiðið með þessum bæklingi er að styðja við innra mat leikskóla í þeim tilgangi að auka gæði starfsins og þar með nám og velferð barna. Markmiðið er einnig að styrkja og efla þátttöku leikskólakennara og annarra starfsmanna í matinu.

Tenging við menntastefnu Félagsfærni, Heilbrigði, Læsi, Sjálfsefling, Sköpun
Gerð efnis Fræðilegt, Ítarefni
Markhópur Starfsfólk og starfsþróun
Viðfangsefni Innra mat
  • Nánar um útgáfuna

    Bæklingurinn er fyrst og fremst skrifaður fyrir leikskólakennara, aðra starfsmenn og stjórnendur í leikskólum en getur einnig gagnast öllum þeim sem koma að skipulagi og framkvæmd matsins, t.d. fulltrúum foreldra í matsteymum. Bæklingurinn er skrifaður með það í huga að hann nýtist við framkvæmd innra mats á öllum stigum þess, frá skipulagningu til framkvæmdar og eftirfylgni umbóta. Hann getur bæði gagnast þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í innra mati og þeim sem lengra eru komnir.

Scroll to Top
Scroll to Top